Välkommen till Statens fastighetsverks Visslarfunktion
hos Interaktiv Säkerhet

Denna Whistleblowerservice drivs av Interaktiv Säkerhet. Interaktiv Säkerhet är en extern leverantör till Statens fastighetsverk.

Interaktiv Säkerhet garanterar full anonymitet och sekretess igenom hela ärendeprocessen.

Som Whistleblower är du alltid anonym och ges möjlighet att rapportera om misstänka oegentligheter på Statens fastighetsverk.

Statens fastighetsverk uppmuntrar anställda, kunder, leverantörer, affärspartners och andra att rapportera misstänka händelser in till Whistleblowerservicen hos Interaktiv Säkerhet.

Genom att klicka på knappen "Lämna anmälan här" kommer du till anmälningssidan. Du kan anmäla på fyra olika sätt:


 • Genom att fylla i formuläret på sidan.
 • Genom att skicka e-post med din anmälan.
 • Genom att ringa till Interaktiv Säkerhet, vardagar 08.00-16.30. Tel: +46 (0) 770 45 55 84
 • Genom att skicka brev med din anmälan till:
  Interaktiv Säkerhet
  Norrgatan 10
  432 41 Varberg
  Märk kuvertet med "Statens fastighetsverk"

Det är viktigt att du försöker lämna så mycket information som möjligt.

Anmälan bör innehålla följande information:

 • Vilken typ av oegentligheter du vill informera om.
 • Var dessa har ägt rum.
 • När det hände. Ange datum och tid och om det är något återkommande.
 • Vem eller vilka som är inblandande.
 • Frivillig kontaktinformation (ex. namn, telefonnummer, e-postadress)
 • Dokumentation i någon form om du har tillgång till det, eller om du vet att det finns dokumentation och i så fall vad och var.
 • Uppgifter om du vidtagit några andra åtgärder med anledning av oegentligheterna.

OBS!

Det är viktigt att du läser och är införstådd med texten "Behandling av personuppgifter" under menyn innan du skickar in din anmälan.

Vad kan anmälas?

En visslarfunktion är till för att anmäla allvarliga oegentligheter eller missförhållanden på en arbetsplats eller i en organisation som rör:

 • Olagliga aktiviteter.
 • Finansiella bedrägerier (ex, oriktig bokföring, överträdelse av interna kontrollprocedurer, förskingring).
 • Mutor eller korruption.
 • Jäv
 • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa. 
 • Allvarlig påverkan på Statens fastighetsverks vitala intressen. 

En visslarfunktion omfattas inte av ex. mobbning, alkohol- eller drogproblem, mindre allvarliga arbetsmiljöproblem, eller annat som ska anmälas och hanteras via Statens fastighetsverks ordinarie rapporteringsvägar. 

Vem kan anmälas

Enligt Integritetsvernmyndighets föreskrift så måste vissa kriterier uppfyllas för vem som kan anmälas i en visslarfunktion.

Visselblåsarfunktionen tar endast emot anmälningar som avser misstankar mot personer i ledande ställning eller organisationens nyckelpersoner.

Så hanteras din anmälan

Alla inkomna ärenden hanteras omgående av företaget Interaktiv Säkerhet, som agerar externt ombud för Statens fastighetsverks visslarfunktion.

Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer samt en verifieringskod. Dessa uppgifter ska användas för att skicka in kompletterande uppgifter eller få återkoppling i ärendet.

När en ny anmälan kommer in till Interaktiv Säkerhet så avidentifieras det omgående. Detta för att säkerställa att den som anmäler har möjlighet att förbli anonym mot Statens fastighetsverk.

Det anonymiserade ärendet skickas sedan vidare till Statens fastighetsverk som beslutar om anmälan kommer utredas vidare eller inte.

Om det är nödvändigt kan Interaktiv Säkerhet ta kontakt med den som anmält ett ärende för att ställa kompletterande frågor.

Interaktiv Säkerhet är helt fristående från Statens fastighetsverk och agerar som ojävig partner i relation till den aktuella händelsen.

Telefonsamtal med Interaktiv Säkerhet är helt konfidentiella och spelas inte in.

Interaktiv Säkerhet registrerar inga IP-adresser.