Lämna en ny anmälan här

Så hanteras din anmälan

  1. Alla inkomna ärenden hanteras omgående av företaget Interaktiv Säkerhet, som agerar externt ombud för Statens fastighetsverks visslarfunktion.
  2. Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer samt en verifieringskod. Dessa uppgifter ska användas för att skicka in kompletterande uppgifter eller få återkoppling i ärendet.
  3. När en ny anmälan kommer in till Interaktiv Säkerhet så avidentifieras det omgående. Detta för att säkerställa att den som anmäler har möjlighet att förbli anonym mot Statens fastighetsverk.
  4. Interaktiv Säkerhet genomför en första bedömning av ärendet för att avgöra om ärendet är av sådan karaktär att det kan hanteras i visslarfunktionen. 
  5. Det avidentifierade ärendet rapporteras sedan vidare till Statens fastighetsverk som beslutar om anmälan kommer utredas vidare eller inte.

Interaktiv Säkerhet är helt fristående från Statens fastighetsverk och agerar som ojävig partner i relation till den aktuella händelsen.

Telefonsamtal med Interaktiv Säkerhet är helt konfidentiella och spelas inte in.

Interaktiv Säkerhet registrerar inga IP-adresser.